วิทยาศาตร์ : Science

ยุคโลกาภิวัตน์แบบร้อนๆ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ผู้เขียนเข้าร่วมประชุมในเวที “โลกร้อน..ก่อนที่จะสายเกินแก้ ครั้งที่ 2” ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายภาคเหนือหยุดโลกร้อน (Northen Climate Change Network - NCCN) เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคม และกลุ่มประชาสังคมต่างๆ รวมถึงปัจเจกบุคคล ในเดือนสิงหาคม 2551 ภายหลังการประชุมนานาชาติ “Asia Climate Justice” จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายฯ ได้จัดการประชุมเรื่อง “โลกร้อน...ก่อนจะสายเกินแก้ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากากรเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการแก้ปัญหาและการรณรงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอย่าง ยั่งยืนในระดับนานาชาติ, ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง และแสดงจุดยืนต่อเรื่องนี้ โดยยึดหลักการว่าด้วย ‘ความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ’ หมายถึง ผู้ก่อปัญหาวิกฤตด้านภูมิอากาศจะต้องรับภาระการแก้ปัญหา

CDM ป่าไม้ ฤาจะเป็นเครื่องชุบชีวิตการปลูกไม้โตเร็วในไทย

ในขณะที่โลกกำลังถกเถียงหามาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเผ็ดร้อนอีกครั้งที่ เมือง Poznan ใน Poland บ้านเราก็กำลังสนใจหาประโยชน์จากข้อตกลงนานาชาติมาส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ที่เคยถูกวิจารณ์คัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง 

แม่น้ำโขงเปิดโมเดลโลกร้อน ตั้งคณะกรรมการ 4 ชาติดูแล

กรุงเทพธุรกิจ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ศูนย์ START ร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) เลือกแม่น้ำโขงเป็นต้นแบบโมเดลโลกร้อนระดับเอเชีย ศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ชี้การพัฒนาอาจส่งผลโดยตรงต่อน้ำในอนาคต

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กำลังร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) เตรียมศึกษาผลกระทบ และการปรับตัวจากภาวะโลกร้อนของ 4 ประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  

การเจรจาเรื่องโลกร้อน... 1 ปีที่ผ่านไปของ Bali Roadmap

การเจรจาเรื่องโลกร้อนนี้มีข้อที่ควรสังเกตด้วยว่า ในเนื้อหาของ Bali Action Plan ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมที่บาหลีนั้น ไม่ได้แบ่งแยกการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยยึดถือแบ่งกลุ่มว่าเป็น ประเทศในภาคผนวกหรือนอกภาคผนวกของพิธีสารเกียวโต แต่ได้ใช้คำว่า “ประเทศกำลังพัฒนา” และ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” แทน ซึ่งหมายความว่า ทุกประเทศต้องมีส่วนรับผิดชอบกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแบ่งแยกว่าต้องเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตหรือไม่ การร่วมรับผิดชอบปัญหาโลกร้อนจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประเทศไทยมากขึ้น เรื่อยๆ

ในช่วงวันที่ 1-12 ธันวาคม 2551 จะมีการประชุมประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (มีสมาชิก 191 ประเทศ) และพิธีสารเกียวโต (มีสมาชิก 168 ประเทศ) ณ เมือง Poznan ประเทศโปแลนด์ การประชุมครั้งนี้นับเป็นครึ่งทางของการเจรจาตาม Bali Roadmap

ชาวเชียงใหม่จัดประชุมเรื่อง “โลกร้อน...ก่อนที่จะสายเกินแก้”

ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆในประเทศไทยตื่นตัวเรื่องโลกร้อนกันใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอย่างได้ผลที่สุดต้องเริ่ม จากเราทุกคนไม่เพิกเฉยและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวทำนอง “ชั่วชีวิตเราคงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก” ล่าสุด เครือข่ายภาคเหนือหยุดโลกร้อน จะจัดประชุมเรื่อง “โลกร้อน...ก่อนที่จะสายเกินแก้” วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เชิญผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ พยายามจะเสนอข้อมูลเชิงนโยบายของรัฐ พร้อมกับการให้ข้อมูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับความสำคัญของหายนะที่มาพร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไปจนถึงแนวทางปฏิบัติในการรับมือและปรับตัวในท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากตนเอง เช่น การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, การลดการใช้น้ำมัน, การผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ และการลดการเผาไหม้ทุกชนิด นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรับมือและการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประชุมการเปลี่ยนแปลงของโลกในป่าไม้เขตร้อนโดยวนศาสตร์

Thairath

บูรณาการ...โลกร้อน [12 พ.ย. 51 - 18:50]

ภาวะโลกร้อน....เป็นประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบและ สร้างความหวาดแก่มวลมนุษยชาติ ไปทั่วทุกมุมโลก..!!!

6 อัศวินโลกร้อน รายงานโดย: ชัยวัฒน์ คุประตกุล

Post Today

รายงานโดย :ชัยวัฒน์ คุประตกุล:

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

 

อัศวิน โลกร้อน บุคคลที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ในการอุทิศตนเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยที่เป้าหมายของการอุทิศตน มิได้มุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

 

 

 

กรีนพีซเสนอ "ปฏิวัติพลังงาน: แผนการพลังงานที่ยั่งยืนของโลก"

กรีนพีซ จัดงานสัมมนาเรื่อง “ปฏิวัติพลังงาน แผนการพลังงานที่ยั่งยืนของโลก” ห้องนิลุบล โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรให้ความรู้จำนวน 3 คน คือนายโอลิเวอร์ สคาฟเฟอร์ ผู้อำนวยการด้านนโยบายของสภาพพลังงานหมุนเวียนแห่งยุโรป (EREC) ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ "พลังงาน-งานที่มีพลัง" และ คุณสายรุ้ง ทองปลอน สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ดำเนินรายการโดย นายธาดา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยไร้แผนรับมือ โลกร้อนพายุแรง

ไทยรัฐ

สถิติพายุไซโคลนเข้าสู่ประเทศไทยเฉลี่ยปีละ 3 ลูก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม แต่ช่วงที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดคือกันยายนถึงตุลาคม

ระยะนี้พายุหมุนโซนร้อนจะมีเส้นทาง เข้าสู่บริเวณอ่าวไทย...ภาคใต้ และมีกำลังค่อนข้างแรง ระดับพายุโซนร้อน

อนาคต"นางเงือกสมิหลา" ผลกระทบภาวะโลกร้อน

ข่าวสดรายวัน

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า

"โลกร้อน" ปัญหาใกล้ตัวที่มองเห็นและสัมผัสได้ ความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่ทุกคนรับรู้ได้คืออากาศที่ร้อนขึ้นจนแทบไม่อยาก ออกนอกร่มชายคา

เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว "นางเงือกริมหาดสมิหลา" ที่สงขลา จะนั่งรับลมชมทะเลต่อไปได้อีกนานแค่ไหน