อุตสาหกรรม : Industry

ชาวบ้านไทยโดนคดีแรกของโลกจ่ายค่าเสียหายทำโลกร้อน

นางกำจาย ชัยทอง ผู้ถูกศาลตัดสินข้อหากรณีบุกรุกทำลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จำนวน 8-2-85 ไร่ ให้จ่ายค่าเสียหายรวมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี กว่า 1.67 ล้านบาท กล่าวถึงการที่กรมอุทยานฯได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส.0903.4/14374 ถึงสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง ระบุแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดคำนวณค่าเสียหายพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ถึงค่าเสียหายทำให้โลกร้อนว่า ไม่ยอมรับเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำให้โลกร้อน เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ย่ามาหลายชั่วอายุคน ใช้เพื่อการเพาะปลูกมากกกว่า 200 ปี แล้ว ส่วนตัวรู้แล้วว่าการทำลายป่ามีผลกระทบอย่างไร แต่ตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่า

นางกำจายกล่าวด้วยว่าในวิถีเกษตรของการทำสวนยาง เมื่อต้นยางแก่ ต้องตัดเพื่อปลูกใหม่ แต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการทำลายป่า ทำให้โลกร้อน ต้องมาจ่ายเงินล้านเพราะตัดต้นยางในพื้นที่ของตัวเอง จะเอาที่ไหนมาจ่าย ลำพังแค่เงินหมื่นยังไม่เคยได้จับ การคิดค่าเสียหายเช่นนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองและพี่น้องในเครือข่ายเทือกเขา บรรทัดที่ต้องถูกคดี "ฉันเจ็บ เจ็บเหลือเกินซ้ำแล้วซ้ำเล่า พี่ชายฉันไปเป็นตำรวจ 3 จังหวัดชายแดน ต้องตายเพื่อรักษาประเทศ แต่ฉันกลับถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ที่เป็นที่ดินของปู่ย่าตายาย เป็นมรดกความทรงจำในการอยู่ร่วมกันของครอบครัว แต่อุทยานฯ ก็มายึดเอาไป" นางกำจายกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ

เกาะสวรรค์มัลดีฟส์กำลังจมน้ำ

ชาติเล็กๆในมหาสมุทรอินเดียอย่างมัลดีฟส์เป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เนื่องจากเกาะบริวารจำนวน 1,190 เกาะอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียง 1-2 เมตรเท่านั้น คณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ(IPCC)เตือนครั้ง แล้วครั้งเล่าว่าน้ำทะเลที่สูงขึ้นอันเกิดจากโลกร้อนมีโอกาสก่อให้เกิดคลื่น พายุที่กัดเซาะทำลายชายฝั่งของเกาะเล็กเกาะน้อย

"ช่วงสองสามทศวรรณที่ผ่านมาเราได้เห็นความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่นิสัยของผู้คนไม่เปลี่ยนแปลง เราเข้าสู่ยุคของการเลือกวิถีการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืน ผู้คนเริ่มบริโภคสินค้าใหม่ๆ รัฐบาลมัลดีฟส์ไม่ได้สอนวิธีการกำจัดของเสีย ผู้คนยังคุ้นเคยกับการโยนก้างปลาลงทะเล และในขณะนี้ก็โยนผ้าอ้อมอนามัยเด็กลงทะเล เมื่อสามสิบปีก่อน,เราไม่มีห้องส้วมอยู่ในบ้าน ผู้คนแค่เดินไปถ่ายตามพุ่มไม้ เราจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการบำบัดของโสโครกหรือขยะ แต่ตอนนี้ทุกคนมีห้องส้วมในบ้าน และรัฐบาลไม่ได้จัดวางเครือข่ายกำจัดของเสีย"

จีนไม่เต็มใจจะควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

ปักกิ่ง, 22 ก.ค.-จีนให้การต้อนรับความพยายามของคณะบริหารโอบาม่าในการนำพาขบวนการควบคุม การปล่อยแก๊สเรือนกระจก,กระนั้นเกิดความวิตกในปักกิ่งว่าแรงกดดันจากนานา ชาติที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนลดลง

"การลดคาร์บอน,ลดการปล่อยแก๊สและนโยบายสีเขียว กลายเป็นคำที่พูดกันทั่วไปในการเสวนาทางการเมือง" บทบรรณาธิการของนสพ.ไชน่าบิวสิเนสเจอร์นัลฉบับสัปดาห์ที่แล้วระบุ

"อย่างไรก็ตาม,ทัศนะเชิงรุกของสหรัฐฯในการแก้ปัญหาภูมิอากาศกลายเป็นสิ่ง ท้าทายสำคัญสำหรับจีน,ในฐานะเป็นผู้นำของชาติกำลังพัฒนา,ที่จะให้การสนองตอบ ในทิศทางเดียวกัน"

สหรัฐฯและจีนรวมกัน,เป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มีสาเหตุจากจากฝีมือ มนุษย์ราว 42% ของโลก แม้การปล่อยแก๊สเฉลี่ยต่อหัวของสหรัฐฯยังคงอยู่ในอันดับสูงที่สุดก็ตาม ทว่าเมื่อเร็วๆนี้จีนแซงหน้ากลายเป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นอันดับหนึ่ง ของโลก หลังจากขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ,โอบาม่าเรียกร้องให้แก้ปัญหาความ เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทั้งกระทุ้งจีนให้ดำเนินรอยตาม

โลกร้อน... และความเข้าใจผิดๆ

Post Today

รายงานโดย :เรื่อง : อนุสรา ทองอุไร / สุรีย์รัตน์ พิทักษ์:

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กระแสการรณรงค์เรื่องโลกร้อนกำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ ฝ่าย รวมทั้งประชาชนชาวไทยอย่างน่ายินดี

 

แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนอีกหลายคนที่เกิดความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้การช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ทุกคนกำลังช่วยกันแก้ไขและเยียวยา อยู่นั้นเดินไปในทางที่ผิด

ยุคโลกาภิวัตน์แบบร้อนๆ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ผู้เขียนเข้าร่วมประชุมในเวที “โลกร้อน..ก่อนที่จะสายเกินแก้ ครั้งที่ 2” ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายภาคเหนือหยุดโลกร้อน (Northen Climate Change Network - NCCN) เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคม และกลุ่มประชาสังคมต่างๆ รวมถึงปัจเจกบุคคล ในเดือนสิงหาคม 2551 ภายหลังการประชุมนานาชาติ “Asia Climate Justice” จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายฯ ได้จัดการประชุมเรื่อง “โลกร้อน...ก่อนจะสายเกินแก้ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากากรเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการแก้ปัญหาและการรณรงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอย่าง ยั่งยืนในระดับนานาชาติ, ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง และแสดงจุดยืนต่อเรื่องนี้ โดยยึดหลักการว่าด้วย ‘ความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ’ หมายถึง ผู้ก่อปัญหาวิกฤตด้านภูมิอากาศจะต้องรับภาระการแก้ปัญหา

ภัยถ่านหินโรงงานในสงขลา: หลากผลกระทบจากอุตสาหกรรม

ที่มา: prachatai.com

การ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา ดูจะยังเป็นที่สนใจของคนทั่วไปอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาพหลอนจากผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ยังเป็นเรื่องราวติดปากของชาวชาวจังหวัดสงขลาอยู่บางส่วนอย่างไม่ขาดสาย

พลังงานแสงอาทิตย์ “ทางเลือกใหม่พลังงานไทย”

กรุงเทพธุรกิจ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่พลังงาน ทดแทนจากดวงอาทิตย์กลมโต ขุมพลังงานอันยิ่งใหญ่ ท้าทายความสามารถมนุษย์ที่จะนำพลังงานดังกล่าวมาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล ในภาวะที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน โดยเฉพาะประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมัน เช่น ไทยที่ได้รับแรงบีบอย่างหนักหน่วง ในฐานะที่ยังคงพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :  

กระทรวง พลังงาน จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ด้วยการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ให้หันมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในหลายมาตรการ โดยเฉพาะการกำหนดอัตราการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (ADDER) อยู่ที่ 8 บาทต่อหน่วย

การเจรจาเรื่องโลกร้อน... 1 ปีที่ผ่านไปของ Bali Roadmap

การเจรจาเรื่องโลกร้อนนี้มีข้อที่ควรสังเกตด้วยว่า ในเนื้อหาของ Bali Action Plan ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมที่บาหลีนั้น ไม่ได้แบ่งแยกการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยยึดถือแบ่งกลุ่มว่าเป็น ประเทศในภาคผนวกหรือนอกภาคผนวกของพิธีสารเกียวโต แต่ได้ใช้คำว่า “ประเทศกำลังพัฒนา” และ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” แทน ซึ่งหมายความว่า ทุกประเทศต้องมีส่วนรับผิดชอบกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแบ่งแยกว่าต้องเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตหรือไม่ การร่วมรับผิดชอบปัญหาโลกร้อนจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประเทศไทยมากขึ้น เรื่อยๆ

ในช่วงวันที่ 1-12 ธันวาคม 2551 จะมีการประชุมประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (มีสมาชิก 191 ประเทศ) และพิธีสารเกียวโต (มีสมาชิก 168 ประเทศ) ณ เมือง Poznan ประเทศโปแลนด์ การประชุมครั้งนี้นับเป็นครึ่งทางของการเจรจาตาม Bali Roadmap

ชาวเชียงใหม่จัดประชุมเรื่อง “โลกร้อน...ก่อนที่จะสายเกินแก้”

ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆในประเทศไทยตื่นตัวเรื่องโลกร้อนกันใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอย่างได้ผลที่สุดต้องเริ่ม จากเราทุกคนไม่เพิกเฉยและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวทำนอง “ชั่วชีวิตเราคงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก” ล่าสุด เครือข่ายภาคเหนือหยุดโลกร้อน จะจัดประชุมเรื่อง “โลกร้อน...ก่อนที่จะสายเกินแก้” วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เชิญผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ พยายามจะเสนอข้อมูลเชิงนโยบายของรัฐ พร้อมกับการให้ข้อมูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับความสำคัญของหายนะที่มาพร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไปจนถึงแนวทางปฏิบัติในการรับมือและปรับตัวในท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากตนเอง เช่น การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, การลดการใช้น้ำมัน, การผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ และการลดการเผาไหม้ทุกชนิด นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรับมือและการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ